رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

شنبه, 31 شهریور 1397 ساعت 08:22

تمدید گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015

نوشته شده توسط

شرکت شبکه افزار موفق به تمدید گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015 از شرکت Royal Cert آلمان شد.
شرکت شبکه افزار با وجود ارتقاء ورژن استاندارد از 2008 به 2015 توانست موفق به تمدید گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 در شهریور ماه 1397 شود.
شرکت شبکه افزار باایجاد تفکر فرایندگرا درکلیه سطوح سازمان درجهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری ازطریق تامین خواسته ها ورضایت و اعتماد مشتریان , خودرا متعهد میداند .
در پایان گفتنی است شرکت شبکه افزار در اسفند 1395 نیز در ششمین دوره جایزه ملی کیفیت ICTINQA موفق به کسب " گواهینامه اهتمام " شده بود .

صفحه1 از15
TOP